Wednesday, June 27, 2012

ನಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ತೀರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಾಗದೇ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವೇ ಕೊರಗುತ್ತ ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಸುನಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ...

No comments:

Post a Comment