Monday, April 30, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 11


ಸೂರಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಕಾಳಿಲ್ಲ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನೊಳು ನಾನೇ ಇಲ್ಲ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟೇ?
ತನು ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೊಡೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೂ ಬರವುಂಟು
ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹಿಸೋ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

No comments:

Post a Comment