Tuesday, November 9, 2010

ಇತಿಹಾಸ ...!.

ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ಬೆಳೆದಂತೆ
ಇಂತಹದ್ದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒತ್ತಡಗಳು ಅವನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ
ಆದರೆ ಛಲ ಬಿಡದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ
ಅಂತಹವರೆ ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣ ಕರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.!.
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://nirvaana.files.wordpress.com

No comments:

Post a Comment