Tuesday, October 19, 2010

ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು...!.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ...
ಹಾಗೇಯೆ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನುಹತ್ತುವಂತ ಗೆಲುವೊಂದಿದೆ...,
ಸದಾ ಸೋಲನ್ನೇ ನೆನೆದು ಕೊರಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು...
ಗೆಲುವುನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುವದ ಕಲಿಯೋಣ....!.


No comments:

Post a Comment