Thursday, October 28, 2010

ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ.......!.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡುವಂತಿರಬೇಕು.
ಹಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ...

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ..http://www.kathaldesam.com

No comments:

Post a Comment