Tuesday, October 19, 2010

ಹಣ..!.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದ್ದಾಗ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನಾದರೂ ಜೋಪಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment