Saturday, October 30, 2010

ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ.....!.ಕೂತು ತಿಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಹೊನ್ನು ಕರಗಿಹೋಗಬಲ್ಲದು.
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ...
ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಂತೆ
ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದಾದರೆ...................
ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ............

                                                                             ವಸಂತ್

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://www.kendasampige.com

Friday, October 29, 2010

ಅನ್ನದಗುಳು....!..

     ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗಳಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆರಿರುತ್ತೆ ನಿಜ !!.
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತನ ಬೆವರೂ ಸಹ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ನಾವು ಏಂದು ಮರೆಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೃತನೇ ಅಲ್ಲವೆ...!.

                                                                                                    ವಸಂತ್
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://mykoreankitchen.com

Thursday, October 28, 2010

ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ.......!.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡುವಂತಿರಬೇಕು.
ಹಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ...

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ..http://www.kathaldesam.com

Wednesday, October 27, 2010

ಕಣ್ಣೀರು ....!.

ನಮಗೆ ದುಃಖವಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ......................
ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಶವಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ............
ಹಾಗೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ......................
ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಸುಖವು ಬೇರೆಯಂತ್ತಿರುತ್ತದೆ..

                                                                                   ವಸಂತ್
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://www.free-extras.com

Tuesday, October 26, 2010

ಗೌರವ...!.


     ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣದಿರಿ.

                                                                                    ವಸಂತ್
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://lh6.ggpht.com

Monday, October 25, 2010

ನಾಲ್ಕು ದೀಪಗಳು..!.


ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯಗಳೆಂಬ ದೀಪಗಳು
ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರುತ್ತ ಹುರಿದರೆ..

ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮ, ಕ್ರೋದವೆಂಬ ಪಾಪಗಳಿಗೆ
ಎಣ್ಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತಾಗಿ
ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಧಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿವೆ....!.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://lh6.ggpht.com

ಅಂತರ..!.


ಅಂತರ


ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ
ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

                                                                                    

Thursday, October 21, 2010

ಅರ್ಥ..!.

       ನಾವು ಬರಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ  ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

Wednesday, October 20, 2010

ಸುಳ್ಳು..!.


   ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ರುತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು.

ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯ...!.


ಕಣ್ಣು ತಾನೀರುವುದನ್ನು ಅತ್ತು ತೋರಿಸಿದರೆ.
ಹೃದಯ ತನ್ನಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಡಿದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಸಾಧ್ಯ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://i713.photobucket.com

ಮನುಷ್ಯತ್ವ...!.

  ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಹಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುತ್ತುಂಗದ ಪರ್ವವನ್ನು ಹೇರಿದಂತೆ..

ಜಾಣತನ...!.

  
   ಜಾಣತನ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನೆ ಜಾಣನಾಗುತ್ತಾನೆ....!.


ಚಿತ್ರಕೃಪೆ. http://lh4.ggpht.com

ಯಶಸ್ಸು..!.   ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲ.. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು  ಪರಿಶ್ರಮ, ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ, ನ್ಶಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ.

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಮಯ...!.


   ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆಯೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರದಂತೆ.

ಮನಸ್ಸು ....!.

    ಸಾಗರವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಅತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗೋದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾಗರದಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಷ್ಟೆ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಸ್ಶಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

Tuesday, October 19, 2010

ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು...!.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ...
ಹಾಗೇಯೆ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನುಹತ್ತುವಂತ ಗೆಲುವೊಂದಿದೆ...,
ಸದಾ ಸೋಲನ್ನೇ ನೆನೆದು ಕೊರಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು...
ಗೆಲುವುನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುವದ ಕಲಿಯೋಣ....!.


ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು...!.

  

ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದೇನು ಇಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.    
ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು
ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸು ಕೃರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಮತ್ತಲವರದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸು
ಮೇಲಿನೆರಡಕ್ಕೂ ಬಿನ್ನವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಿರವಾದರೆ ಸಾಕು
ಸಾಯುವ ತನಕವು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ
ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ
ಮಾತು ಬಾರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಲೇಸಲ್ಲವೆ ?.


ನೋಟ...!.

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂಧ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹ ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು..

ಹಣ..!.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದ್ದಾಗ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನಾದರೂ ಜೋಪಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೋಪ ..!.


ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಆದಷ್ಟು ವಿನಯವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.